STX Stallion SC-TI Defense 60"
Item #47236
$199.99